Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

GX STORE - 1 s.r.o.

se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha

IČ: 10983511, DIČ: CZ10983511

vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C 351542

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gxstore.cz

 

Uzavření a zrušení kupní smlouvy

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká okamžikem učinění objednávky kupujícím. Objednávku lze učinit pomocí virtuálního elektronického obchodu https://www.gxstore.cz. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Uzavře-li kupující objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má podle platné legislativy ČR (§ 1829 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.) právo do 14 dnů od převzetí plnění odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího), za splnění těchto podmínek:

Kontaktovat prodávajícího telefonicky či emailem a sdělit mu skutečnost, že žádá o odstoupení od smlouvy. S touto žádostí sdělí kupující prodávajícímu číslo daňového dokladu při nákupu zboží, datum nákupu a číslo bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení částky. Kupující vyplní formulář o Vrácení zboží_GXSTORE a odešle zboží na adresu:

GX STORE (POP Outlet & Entertainment) ul. Ke Kopanině 421, 252 67 Tuchoměřice. 

Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, v původním nepoškozeném obalu a včetně originálu dokladu o koupi.

Prodávající nemusí vracet přijaté peněžní prostředky, dokud mu kupující (spotřebitel) zakoupené zboží nevrátil či alespoň neprokázal, že je již podnikateli odeslal (§ 1832 odst. 4). Vrácení výrobku prodávajícímu provádí kupující (spotřebitel) na své vlastní náklady.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude zboží vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Ceny zboží

Ceny za objednávané zboží (ceník zboží) jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

Dodání a převzetí zboží

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží způsobem, jaký kupující zvolil v objednávce za ceny platné v čase uzavření kupní smlouvy. Termín dodání sdělí na požádání prodávající nebo jej uvede v potvrzení objednávky.

Dodání zajišťují přepravní společnosti PPL a Zásilkovna dle aktuálního ceníku přepravného a doběrečného. Kupující se zavazuje odebrat na udané dodací adrese od prodávajícího objednané zboží dle odeslané objednávky a uhradit kupní cenu způsobem zvoleným v elektronické objednávce. Dodací adresu kupující specifikuje ve své objednávce. Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

Placení za dodané zboží

V případě, že kupující platí zboží bankovním převodem, je povinen zajistit, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 14. den od vystavení zálohové faktury. Po marném uplynutí této lhůty může prodávající objednávku zrušit.

 

Informace k způsobu používání zboží

Prodejce poskytuje záruku na funkčnost, jakost obuvi a oděvů a základní technickou podporu ve formě obecného manuálu v českém jazyce. V případě, že kupujícímu nebyl předán návod k údržbě spolu s výrobkem, může písemně kontaktovat prodávajícího a vyžádat si dodatečnou kopii návodu k obsluze.

 

Uplatňování reklamací

Uplatňování reklamací se řídí samostatným reklamačním řádem.

 

Vrácení peněz

Při vracení zboží je nejprve provedena kontrola vráceného zboží. Teprve po kontrole zboží provádíme vrácení domluvené finanční částky. Ve většině případů jsou peníze vráceny na základě dobropisu na zákazníkem uvedený účet. Vyřízení vrácení peněz trvá obvykle 7 až 10 pracovních dnů, maximálně 30 dní. Z výše uvedených důvodů není možné zasílat zboží zpět "Na dobírku", nebo očekávat okamžité proplacení na místě v hotovosti.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající provádí ochranu osobních údajů o kupujícím podle platných zákonů. Prodávající má právo prověřit pravdivost informací přijatých od kupujícího a to i prostřednictvím třetích stran. Kupující souhlasí s tím, aby jím sdělené informace byly použity ve vzájemném obchodním styku. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese nebo na uvedené poštovní adrese (viz Kontakt).

 

Ostatní ustanovení

Veškeré ostatní ustanovení se řídí platnými zákony a předpisy ČR. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 01. 01. 2022. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.