Materiály a péče

ZÁRUČNÍ LIST A NÁVOD K UŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ OBUVI

 

Vážený zákazníku, věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným informacím o výběru, užívání a údržbě obuvi.

 

Tyto informace, doporučení a pokyny vycházejí z obuvnických norem (ČSN 795600 – Požadavky a zkušební metody a ČSN 795790 – Přijatelné odchylky) platných zákonů (zejména č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

 

Vámi zakoupený výrobek je patentovaný, má perforovanou gumovou podrážku, která obsahu speciální mikropórovou membránu, která odvádí vlhkost a pot, přičemž membrána je vodotěsná. Mikropóry v membráně jsou jemnější než všechny vodní kapky, takže jimi voda nemůže dovnitř obuvi pronikat, zároveň jsou natolik velké, aby nebránily pronikání všem vypařujícím se molekulám.

 

Značka GEOX vyrábí též obuv s koženou podrážkou, která je určená ke krátkodobému nošení v interiérech. Jedná se často o usňovou obuv klasických střihů s usňovou podešví spojenou se svrškem lepeným spojem. Tato obuv je velmi citlivá na vlhkost a nerovný povrch, a z toho důvodu ji nedoporučujeme používat v exteriérech.

 

Nákupní doklad (nejlépe se záručním listem) uschovejte pro případ reklamace. Odpovědnost za vady se nevztahuje na změnu vlastnosti obuvi vzniklé v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, přirozené změny vlastnosti použitých materiálů, vad vzniklých nedodržováním zásad pro řádné užívání a údržbu, jež jsou uvedené v tomto záručním listu.

 

Reklamační řízení může být zahájeno pouze v případě, že zákazník předloží k reklamaci zboží kompletní, a zároveň prokáže nákup v prodejnách GEOX, a to nejlépe prodejním dokladem. Zboží musí být vyčištěno, zbaveno nečistot a splňovat zásady obecné hygieny. Výměnu nové nepoškozené obuvi v originálním obalu je možná provést nejpozději do 10 dní od zakoupení.

 

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po vyskytnutí vady. Neuplatnění reklamace v nezbytně krátké době od vyskytnutí změny na výrobku a jeho užívání i po jejím vyskytnutí může způsobit její prohloubení a následné znehodnocení, což může být v důsledku příčinou zamítnutí reklamace.

 

Je důležité připomenout, že záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost obuvi je dána intensitou a způsobem jejího užívání a není tedy vždy shodná se záruční dobou. Při intensivním užívání výrobku může být jeho životnost kratší než záruční doba, která je 24 měsíců. Doba spotřeby např. u vycházkové obuvi je při středně intensivním užívání a dodržování všech doporučení prodejce, včetně provádění řádné údržby, cca 6 – 8 měsíců. U módní a vysoce módní obuvi i výrazně méně.

 

 

VÝBĚR A UŽÍVÁNÍ OBUVI

 

Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a šíře obuvi přesně odpovídaly Vašim potřebám – délka vnitřního prostoru obuvi má být větší než délka chodidla, prsty by se neměly v žádném případě dotýkat vnitřní strany špičky obuvi. Během dne dochází k mírným otokům chodidel, proto obuv v klidu na prodejně vyzkoušejte. Platí, že ne každá obuv je vhodná pro všechny uživatele. Nevhodně zvolená obuv a možné potíže s tím spojené nemohou být předmětem reklamace.

 

Velmi důležité je vzít v úvahu k jakému účelu budete obuv používat. Z toho plyne odpovědnost uživatele za výběr druhu provedení, materiálového složení a pozdějšího provádění údržby. Je nutné po celou dobu užívání věnovat pozornost všem pravidlům užívání obuvi. Obzvláště důležité je předcházet konkrétním vlivům, které ovlivňují pohodlné užívání a především životnost obuvi, jako jsou: vysoká intensita užívání obuvi (nedoporučujeme každodenně užívat stejnou obuv – je nutné ji střídat), užívání obuvi k nevhodnému účelu, praní obuvi ať již ručně či v automatické pračce, nadměrné vystavování obuvi působení vody, slunečnímu záření, chemikáliím apod.

 

 

ÚDRŽBA OBUVI

 

Provádění řádné údržby zajišťuje dobrý stav a zachování vlastností obuvi. K ošetření obuvi používejte pouze prostředky k tomuto účelu určené.

 

V žádném případě nepoužívejte rozpouštědla (např. aceton, líh apod.), kosmetické prostředky (např. indulonu) ani jiné prostředky a podobné přípravky, které nejsou výrobcem určeny na ošetřování obuvi. Může tak dojít k nezvratnému poškození výrobku. Nesprávná, popřípadě nedostatečná údržba obuvi výrazně zkracuje dobu její možné předpokládané dosažitelné životnosti a zhoršuje její užitné vlastnosti.

 

Zásady správného udržování, ošetřování a užívání obuvi, jejichž nedodržování může vést později k neuznání reklamace: 

 • Při obouvání obuvi, zejména s uzavřenou patou, vždy používejte obouvací lžíci.
 • Po vyzutí doporučujeme obuv napnout na napínáky odpovídající velikosti.
 • Obuv je nutné často střídat, zejména při deštivém počasí a za mokra.
 • Obuv je nezbytné po každém použití nechat důkladně vyschnout a vyvětrat.
 • Používání nevysušené obuvi způsobuje její nadměrné opotřebování.
 • Obuv vyrobená z usní, textilu a syntetických materiálů není v žádném případě neomezeně odolaná proti pronikání vlhkosti a změnám s tímto pronikáním spojeným. Vhodná impregnace pouze zvyšuje její odolnost proti pronikání vlhka za deště a sněhu.
 • Obuv před prvním použitím naimpregnujte (krém, sprej), další impregnaci provádějte dle potřeby.
 • Obuv se nesmí rozmáčet, poškozuje se tak povrchová úprava, deformuje se tvar, může dojít k rozlepení podešve a svršku a oddělení podšití.
 • Velmi negativní vliv na obuv má zimní posypový materiál. Tyto chemikálie narušují strukturu materiálů, způsobují zbobtnání a výskyt bílých skvrn. Pokud dojde k promáčení břečkou s posypem, obuv zbavte sněhu a ošetřete od solí. Nechte vyschnout a naimpregnujte. Ošetřená obuv lépe odolává těmto vlivům.
 • Ekologické nároky na výrobní postupy nutí výrobce používat neagresivní barvy, a obuv proto může částečně pouštět barvu.
 • Nerovná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu je charakteristická pro přírodní usně.
 • Textilní ani jinou obuv zásadně nedoporučujeme prát v pračce.
 • Včasnou základní údržbou nebo i výměnou opotřebovaných součástí (patníky, podešve, stélky, šněrovadla) zabráníte poškození dalších součástí Vaši obuvi, které jako takové nemůže být předmětem reklamace – jedná se o základní údržbu, kterou si zákazník provádí a hradí sám!
 • Rychlost opotřebení patníků má přímou úměru k jejich velikosti. Malý patník, např. na jehlovém podpatku se díky enormní třecí síle a tlaku, spotřebuje podstatně rychleji než patník o ploše mnohonásobně větší.
 • Obuv musí být zvolena tak, aby mohlo dojít k její dokonalé fixaci šněrovadly, pásky, apod. Nedostatečné upevnění nohy v obuvi – její následný zdvih a předozadní posun, výrazně zkracuje životnost podšití a stélek.
 • Většina podešví není schopná odolávat působení chemikálií jako benzín, nafta, oleje apod. Stykem s těmito a podobnými látkami může dojít k jejich poškození.
 • Barevné odstíny vrchních částí mohou působením prachu a slunečního záření zesvětlat. Zabráníte tomu používáním bezbarvých sprejů.
 • Bílé materiály mohu během užívání zežloutnout.
 • Obuv s platformami, podrážkami a podpatky potaženými (vyrobenými) s usní je nutno ošetřovat i na platformách a podpatcích.

 

Údržba a ošetřování obuvi podle použitých materiálů a svršků

Useň – Nejpoužívanější přírodní materiál s ideálními vlastnostmi. Je prodyšná, bývá měkká, má dobré absorpční vlastnosti a přizpůsobuje se tvaru nohy. Má charakteristickou proměnlivou kresbu líce. Není bezpodmínečně odolná působení vnější vlhkosti. Je nutné o ni neustále během používání pečovat. Barevné podšívky v obuvi, barevné stélky nebo obuv bez podšívek jsou součástí módního vzhledu obuvi, mohou však v závislosti na promočení nebo nadměrném pocení zabarvovat chodidla nebo punčochy.

 

Hladká useň – Obuv zbavte nečistot k tomu určeným kartáčkem nebo měkkým vlhkým (nikoli mokrým) hadříkem, a poté nechte vyschnout, naneste vhodný krém daného odstínu a vyleštěte. K příležitostné údržbě lze použít samoleštící houbičku – ta však má jen visuální efekt a obuv nevyživuje a není proto k dlouhodobému ošetření vhodná.

 

Lakovaná useň – Useň s hladkým lesklým povrchem, kterého je docíleno lakovanou úpravou. Její povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození, působení chemikálií, promáčení a mráz. Odstraňte nečistoty měkkým vlhkým hadříkem a naneste odpovídající krém na lakované usně, poté vyleštěte.

 

Semišové usně – Nubuk / Velur – Jsou usně broušené po líci nebo po rubu. Obuv očistěte a zároveň oživte vlasový povrch kartáčkem na semiš. Poté aplikujte sprej na semiš, který oživuje barvu (může být i bezbarvý). Je potřeba je ošetřovat impregnací na semišové usně, které zvyšují jejich obecně nízkou odolnost vůči vodě. Obuv ze semiše nepromáčejte! Nekrémujte krémy!

 

Ostatní usně – Existuje velké množství používaných usní. Nejčastěji se jedná např. o usně s různými barevnými efekty či speciálními úpravami povrchu. Společným rysem těchto usní je, že jejich vlastnost se může během užívání měnit. Např. usně se stíranou úpravou, kdy je původní barva usně často nestejnoměrně překryta další, obvykle kontrastní barvou. Tato nová vrstva se při nošení na nejvíce namáhaných místech stírá a stále více zde prosvítá původní barva. Dále to mohou být usně s různě mechanicky narušenou povrchovou úpravou líce. Ten je např. rozpraskán a je vidět podkladová barva usně. Během nošení lícní úprava dále praská a na nejvíce namáhaných částech svršku dochází k jejich olupování a k obnažování povrchu materiálu. Popsaný jev často probíhá velmi rychle a při častém užívání se prohlubuje. Obuv tak poměrně rychle získává patinu a charakteristicky „použitý“ módní vzhled. Tato změna je žádoucí a nejedná se v žádném případě o projev vady. Obuv nekrémujte a neleštěte. Používejte impregnační spreje. Obuv neznečisťujte, z povrchu se těžko odstraňují nečistoty.

 

Spodková useň -  je druh usně, která se používá převážně na výrobu podešví pro společenskou obuv. Tuto obuv používáme převážně pro nošení v interiérech. Nehodí se pro běžné použití je velmi citlivá na vlhko a nerovný povrch, její přirozenou vlastností je výrazná klouzavost.

Usňové podešve ošetřujte vhodným prostředkem, který materiálu dodává potřebnou vláčnost, zvyšuje odolnost proti oděru a protiskluznost.

Pokud se rozhodnete používat obuv s usňovou podešví pro běžné nošení i mimo interiér je nutné ji vhodným způsobem podrazit a snížit tak možnost jejího nadměrného opotřebení nebo poškození. Takto upravenou obuv však v žádném případě nedoporučujeme používat ve vlhkém prostředí. Některé podpatky pánské i dámské obuvi jsou potaženy usní. Povrch těchto podpatků je nutno pravidelně ošetřovat impregnací a k tomu určeným krémem, zároveň je třeba zamezit zvýšenému působení vlhkosti a mechanickému narušení potahu podpatku.

Doporučujeme provádět pravidelné čištění, ošetřování a údržbu obuvi odborným a specializovaným poskytovatelem takových služeb.

Textil – Používá se na lehčí, často letní obuv, ale i na obuv módní a vysoce módní. Tato obuv má obvykle nižší, sezónní živnost. Ošetřujte kartáčkem za sucha a ošetřete impregnačními spreji na textil.

 

Pryž – Stabilní materiál. Omývejte vodou s přídavkem saponátu a otřete do sucha.

 

Přehled piktogramů

Při výrobě obuvi se dnes využívá široká škála materiálů a jejich kombinací. Mezi základní svrchní materiály patří useň, poromery, plastické, pryžové a textilní

materiály. Každý materiál má vlastní označení a specifické vlastnosti. Rozdílnosti jsou dány nejen vzhledem, ale i různými fyzikálně - mechanickými

vlastnostmi, jejich životností a požadavky na ošetřování. Materiál významně ovlivňuje užitnou hodnotu obuvi a v mnoha případech určuje účel jejího použití.

Znalost vlastností jednotlivých materiálů omezuje možnost špatného výběru obuvi a zajistí následnou spokojenost zákazníka.